Servicemeddelande
Publicerad 2018-01-25
Uppdaterad 2022-12-01 08:35

Felet i kommunens telefonisystem är nu åtgärdat och 0224-74 70 00 fungerar åter normalt.

Det fel som under gårdagen uppstod i kommunens telefoni och orsakade att kommunväxelns nummer 0224-74 70 00 inte gick att nå är nu åtgärdat. 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som kan ha uppstått med anledning av felet. 

Vi hörs :)

Kontakt

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se