StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningParkeringstillstånd för rörelsehindrade
Servicemeddelande
Publicerad 2017-08-11
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Från och med den 4 september 2017 kommer beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte längre att distribueras via post.

Du som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer i fortsättningen istället få hämta ut det personligen på Medborgarkontoret i Sala. Du som blir beviljad ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer att få ett beslut om detta hemskickat tillsammans med en kvittens som du måste ha med dig för att kunna få ut ditt tillstånd.

Förändringen görs för att säkra att parkeringstillståndet kommer fram och att det hamnar hos rätt person. Samhällsbyggnadskontoret är medvetet om att denna förändring kan innebära vissa svårigheter för några men bedömer att denna förändring trots allt är nödvändig att genomföra.

Vid frågor kring detta går det bra att vända sig till ansvarig handläggare.

Kontakt

Medborgarkontorets reception