Nyhet
Publicerad 2017-06-27
Uppdaterad 2017-06-27 07:59

Från och med den 1 juli nu i sommar så inför vi en ny taxestruktur för vatten och avlopp här i Sala kommun.

Syftet är att avgifterna ska bli mer rättvisa än de är i dag, att du som kund mer ska betala efter den nytta som du har av kommunens VA-tjänster och efter hur mycket vatten som ditt hushåll förbrukar.

I och med den här förändringen av VA-taxorna så får de flesta av kommunens VA-kunder en liten sänkning av avgiften samtidigt som några får höjda avgifter.

Beslutet om den nya taxestrukturen fattades av kommunfullmäktige den 27 februari 2017.

Alla detaljer om förändringarna och om hur taxestrukturen för vatten och avlopp fungerar kan du läsa om i de klickbara bilagorna här nedan. Där finns också en ordlista som förklarar sådant som kan vara lite krångligt att förstå när man läser om VA-taxor.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier