Servicemeddelande
Publicerad 2017-06-27
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

NCC kommer på uppdrag av Sala kommun arbeta med renovering av brunnar i Sala innerstad. Den 28 juni 2017 ska brunnen i korsningen Drottninggatan/Borgmästargatan renoveras. Arbetet kräver att gatan stängs av för motordrivna fordon under två korta intervaller på ca 10-15 minuter vardera. Däremellan kommer gatan vara öppen för trafik precis som vanligt.

Arbetet kommer att utföras mellan kl. 09.00 och 16.00. Den första avstängningen kommer att ske någon gång mellan kl. 10.00-12.00 och den andra mellan kl. 13.00-15.00 (OBS! ungefärliga tider).

Vi ber alla trafikanter att ha tålamod och visa hänsyn mot dem som arbetar i trafiken. Välj om möjligt annan väg.
NCC kommer att ha vakter utposterade på platsen för att uppmärksamma och informera förare på pågående arbete.

Kontakt

Vid frågor kring arbetet med brunnar vänligen kontakta VA ingenjör Marvin Asp Martins på tel. 0224-74 75 62
Vid trafikrelaterade frågor kan ni kontakta trafikingenjör Rune Wåhlin på tel. 0224-74 75 66