StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTvå nya områden i Sala utses till riksintressen för friluftsliv
Nyhet
Publicerad 2017-02-08
Uppdaterad 2018-04-05 14:21

Svartådalen och Salakalken pekas nu ut av länsstyrelsen som riksintressen för friluftsliv. Det innebär att länsstyrelsen vill lyfta fram och förstärka platsernas betydelse för människors vistelse i naturen.

Bild från Svartådalen som är känd för sina sjöar och översvämningsmarker och som lockar till sig ett rikt fågelliv.
Svartådalen är känd för sina sjöar och översvämningsmarker som lockar till sig ett rikt fågelliv.

 

Många besökare och kommuninvånare besöker varje år Svartådalen som har en specifik natur, rik på översvämningsmarker, myrar och mindre fågelsjöar. Det är framför allt fågelrikedomen i området som lockar många besökare från när och fjärran men också andra naturupplevelser.

Välbesökt är också Salakalken som ligger i direkt anslutning till gruvområdet i Sala. Området är rikt på ovanliga växter vilket gör att även detta område lockar besökare från både närområdet och mer långväga ifrån.

Att de nu utses till riksintressen innebär att friluftsvärdet ska prioriteras högt i områdena och att det finns ett nationellt intresse att bevara området. Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd men det är något som kommunerna ska ta hänsyn till vid översikts- och detaljplanering så att friluftsvärdena bevaras.

I Sverige finns 142 områden av riksintressen för friluftsliv. Fyra av dessa finns i Västmanland.