StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2024-04-24
Sammanträde
Publicerad 2024-01-18
Uppdaterad 2024-04-29 11:38
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten