StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2023-12-20
Sammanträde
Publicerad 2023-12-13
Uppdaterad 2023-12-21 13:23
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll