StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2023-11-22
Sammanträde
Publicerad 2023-11-14
Uppdaterad 2023-11-28 13:41
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll