StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträden Kommunstyrelsens ledningsutskott 2023-10-18 - Extra sammanträde
Sammanträde
Publicerad 2023-10-11
Uppdaterad 2023-10-23 15:22
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll