StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2023-08-30
Sammanträde
Publicerad 2023-08-23
Uppdaterad 2023-09-05 15:07
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll