StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2023-06-21
Sammanträde
Publicerad 2023-06-14
Uppdaterad 2023-06-26 16:17
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll