StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-04-26
Sammanträde
Publicerad 2023-04-19
Uppdaterad 2023-05-03 09:01
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.