StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2023-02-22
Sammanträde
Publicerad 2023-02-15
Uppdaterad 2023-02-24 13:30
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll