StartKommunfullmäktiges sammanträdenKommunfullmäktige 2023-08-28 - inställt sammanträde
Sammanträde
Publicerad 2023-01-20
Uppdaterad 2023-08-18 09:54
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2023 är inställt med anledning av att endast ett ärende från kommunstyrelsen ska behandlas på kommunfullmäktige.