StartKommunfullmäktiges sammanträdenKommunfullmäktige 2023-01-30 - inställt sammanträde
Sammanträde
Publicerad 2023-01-20
Uppdaterad 2023-01-20 10:09
Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2023 är inställt med anledning av att endast ett fåtal ärenden från kommunstyrelsen ska behandlas på kommunfullmäktige.