StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-03-14
Sammanträde
Publicerad 2023-01-05
Uppdaterad 2023-03-20 09:02
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.