StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-02-07
Sammanträde
Publicerad 2023-02-14
Uppdaterad 2023-02-15 13:17
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.