StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-01-17
Sammanträde
Publicerad 2023-01-05
Uppdaterad 2023-01-25 08:27
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.