StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2022-12-21
Sammanträde
Publicerad 2022-12-14
Uppdaterad 2022-12-22 13:29
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll