StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2022-06-22
Sammanträde
Publicerad 2022-06-15
Uppdaterad 2022-06-23 10:17
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll