StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2022-03-08 och 2022-03-09 (Boksluts- och budgetberedning)
Sammanträde
Publicerad 2022-03-11
Uppdaterad 2022-03-11 11:20
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten