Sammanträde
Publicerad 2021-12-13
Uppdaterad 2022-05-27 07:48
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) sammanträder en gång per månad. Sammanträdet är öppet för allmänheten.