StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2021-09-29 SAMMANTRÄDET ÄNDRAT TILL 2021-09-27
Sammanträde
Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2021-11-22 15:06
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll