StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2021-04-21
Sammanträde

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2021-04-21

Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2021-04-23 13:49
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll