Sammanträde
Publicerad 2020-12-02
Uppdaterad 2021-02-16 16:43
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) sammanträder en gång i månaden. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten med anledning av Covid-19.