StartVård- och omsorgsnämndens sammanträdenVård- och omsorgsnämnd 2020-10-15 (OBS! ändrad dag och tid)
Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnd 2020-10-15 (OBS! ändrad dag och tid)

Publicerad 2020-01-08
Uppdaterad 2020-10-20 16:13
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för Individ- och familjeomsorg, samordning av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård och stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kallelse och protokoll