StartKommunfullmäktiges sammanträdenKommunfullmäktige 2020-09-28 - inställt sammanträde
Sammanträde
Publicerad 2020-01-07
Uppdaterad 2023-06-26 09:12
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2020 är inställt med anledning av att endast ett fåtal ärenden från kommunstyrelsen ska behandlas på kommunfullmäktige.

Kallelse och protokoll