StartKommunfullmäktiges sammanträdenKommunfullmäktige 2020-06-22 - inställt sammanträde
Sammanträde
Publicerad 2020-01-07
Uppdaterad 2024-01-03 08:49
Kommunfullmäktige presidium har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2020 på grund av att månadens ärenden kan behandlas vid senare sammanträde.