Sammanträde

Skolnämnd 2020-10-20

Publicerad 2020-10-13
Uppdaterad 2020-10-27 13:04
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Nämnden har sju ledamöter. Nämndens sammanträden är tillsvidare stängda för allmänheten med hänvisning till pågående coronapandemi.

Kallelse och protokoll