StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2020-04-08
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2020-04-08

Publicerad 2019-12-13
Uppdaterad 2020-05-29 13:47
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 09.00 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll