StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2020-10-28
Sammanträde
Publicerad 2019-12-13
Uppdaterad 2020-11-02 13:48
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll

Ärenden