StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2020-08-26
Sammanträde
Publicerad 2019-12-13
Uppdaterad 2020-08-28 13:29
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll

Ärenden