StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2019-06-03
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2019-06-03

Publicerad 2019-04-12
Uppdaterad 2019-06-05 08:53
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll