StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2019-10-17
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2019-10-17

Publicerad 2019-01-18
Uppdaterad 2019-10-18 14:35
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden