StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2019-04-04
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2019-04-04

Publicerad 2019-03-28
Uppdaterad 2019-04-10 11:00
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden