StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2019-05-29 - SAMMANTRÄDET ÄNDRAT TILL 2019-05-27
Sammanträde
Publicerad 2019-01-18
Uppdaterad 2019-05-29 12:22
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll