StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2019-04-24
Sammanträde
Publicerad 2019-01-15
Uppdaterad 2019-04-29 13:29
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll