StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2019-01-30
Sammanträde
Publicerad 2019-01-15
Uppdaterad 2019-02-04 16:31
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll