Sammanträde

Skolnämnd 2019-10-15

Publicerad 2019-01-15
Uppdaterad 2019-10-15 14:32
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Nämnden har sju ledamöter. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom vid ärenden som innebär myndighetsutövning.

Kallelse och protokoll