Sammanträde

Skolnämnd 2019-02-05

Publicerad 2019-01-15
Uppdaterad 2019-02-13 13:23
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Nämnden har sju ledamöter. Av formella skäl kan Skolnämndens sammanträde inte vara öppet för allmänheten tisdagen den 5 februari 2019. Fullmäktige har ännu inte givit generellt medgivande till detta. Men ordförande strävar ändå efter stor öppenhet. Ordförande kommer att finnas tillgänglig för att ta emot eventuella skrivelser och opinionsyttringar inför mötet vid ingången till skolkansliet, Rådhusgatan 4B, kl 11.00 tisdag den 5 februari 2019.

Kallelse och protokoll