StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-11-27
Sammanträde
Publicerad 2018-11-21
Uppdaterad 2018-11-28 13:55
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll