StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-09-25
Sammanträde

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-09-25

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-10-01 11:29
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll