StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-09-18
Sammanträde
Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-09-20 15:54
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll