StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-04-16--2018-04-17 (budgetberedning)
Sammanträde
Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-04-25 09:13
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten