StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2018-03-12--2018-03-12 (bokslutsberedning)
Sammanträde
Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-03-23 12:57
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten