Sammanträde

Skolnämnd 2018-06-13

Publicerad 2018-01-10
Uppdaterad 2018-06-05 14:32
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom vid ärenden som innebär myndighetsutövning.

Kallelse och protokoll