StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2017-09-05
Sammanträde
Publicerad 2017-09-07
Uppdaterad 2017-12-22 12:02
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten

Kallelse och protokoll