Sammanträde

Skolnämnd 2016-05-25

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-07-07 14:16
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande. Nämnden har sju ledamöter. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom vid ärenden som innebär myndighetsutövning.

Kallelse och protokoll