StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-27
Sammanträde

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-06-27

Publicerad 2017-07-14
Uppdaterad 2017-07-14 11:02
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll

Ärenden