StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2017-03-21
Sammanträde
Publicerad 2017-07-14
Uppdaterad 2017-07-14 12:11
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll

Ärenden